Unilokulární

Rozdíl mezi unilokulárními a plurilokulárními sporangiemi
Hlavní rozdíl mezi unilokulárními a plurilokulárními sporangiemi spočívá v tom, že unilokulární sporangie se skládají z jediné zvětšené buňky, která p...