Nepatřičné

Rozdíl mezi nátlakem a nepřiměřeným vlivem
Klíčové rozdíly mezi nátlakem a nepřiměřeným vlivem Akt vyhrožování osobě s cílem přimět ji k uzavření dohody je známý jako nátlak. ... Nátlak zahrnuj...
b rozlišovat mezi nepřiměřeným vlivem a nátlakem
Akt přesvědčování svobodné vůle jiného jednotlivce využitím pozice nad slabší stranou je znám jako neoprávněný vliv. ... Nátlak zahrnuje fyzickou sílu...
nátlak a nepřiměřený vliv pdf
Co je to nátlak a nepatřičný vliv?Jaký je příklad neoprávněného ovlivňování?Jaké jsou účinky nátlaku?Co je nepatřičný vliv ve výzkumu?Jaké jsou dva kl...
účinek nepřiměřeného ovlivnění platnosti smlouvy
Pokud je souhlas s dohodou způsoben nepřiměřeným vlivem, jedná se o smlouvu neplatnou podle volby strany, jejíž souhlas byl takto způsoben. Pouze stra...