Nespočet

Rozdíl mezi spočetnými a nespočetnými podstatnými jmény
Počitatelná podstatná jména mají tvary jednotného a množného čísla, zatímco nepočítatelná podstatná jména lze použít pouze v jednotném čísle. V anglic...