Tranzistor

Rozdíl mezi tranzistorem a tyristorem
Zásadní rozdíl mezi tranzistorem a tyristorem spočívá v tom, že tranzistor je třívrstvé zařízení, které k zajištění vedení vyžaduje pravidelný proudov...
Rozdíl mezi BJT a FET
BJT a FET jsou elektronická zařízení. Základní rozdíl mezi BJT a FET spočívá v tom, že bipolární spojovací tranzistor je bipolární a proudové řídicí z...
Rozdíl mezi NPN a PNP tranzistorem
V tranzistoru NPN protéká proud ze svorky kolektoru na svorku vysílače, zatímco v PNP protéká proud ze svorky emitoru ke svorce kolektoru. Tranzistor ...
Rozdíl mezi NPN a PNP
V tranzistoru NPN je kladné napětí přivedeno na svorku kolektoru k vytvoření toku proudu z kolektoru do emitoru. V tranzistoru PNP je kladné napětí př...
Rozdíl mezi FET a MOSFET
MOSFET je typ FET. Znamená to „tranzistor s efektem polovodičového pole na bázi oxidu kovu“. Všechny MOSFETy jsou FETy, ne všechny FETy jsou MOSFETy. ...