Teorie

Rozdíl mezi teorií racionální volby a teorií směny
Hlavní rozdíl mezi teorií racionální volby a teorií směny spočívá v tom, že racionální teorie uvádí, že jednotlivci používají logické výpočty k racion...
Rozdíl mezi Maslowovými a Herzbergovými teoriemi motivace
Hlavní rozdíl mezi nimi je v tom; základem Maslowovy teorie jsou lidské potřeby a jejich uspokojení. Na druhou stranu se Herzbergova teorie opírá o od...
Jaký je rozdíl mezi teorií závislosti a teorií modernizace
Teorie modernizace tvrdí, že nárůst technologií zvýší bohatství po celém světě a že národy s nízkými příjmy mohou následovat cestu bohatších, moderniz...
Rozdíl mezi teorií aktivity a teorií kontinuity
Hlavní rozdíl mezi teorií aktivity a teorií kontinuity spočívá v tom, že teorie aktivity uvádí, že starší dospělí zůstávají nejšťastnější, když jsou a...
Jaký je rozdíl mezi teorií a perspektivou
Hlavní rozdíl mezi teorií a perspektivou spočívá v tom, že teorie je důvěryhodný nebo vědecky přijatelný obecný princip nebo soubor principů, které vy...
Rozdíl mezi darwinismem a lamarckismem
Přirozený výběr a Darwinova teorie biologické evoluce....Rozdíl mezi lamarckismem a darwinismemdarwinismusLamarckismusK vývoji nebo zmizení orgánu doc...
Rozdíl mezi teorií X a teorií Y
Teorie X předpokládá, že zaměstnanec nemá rád práci, zatímco teorie Y předpokládá, že práce je pro zaměstnance přirozená. Teorie X říká, že zaměstnanc...
podobnosti mezi teorií racionální volby a teorií směny
Vztah mezi teorií racionální volby a teorií směny. ... Obě teorie mají v jádru systém nákladových výhod. V obou těchto teoriích akce jednotlivců závis...
jak je teorie sociální výměny založená na teorii racionální volby
Teorie sociální výměny prosazuje myšlenku, že vztahy jsou zásadní pro život ve společnosti a že je v zájmu někoho navazovat vztahy s ostatními. ... Te...