Testování - Strana 2

dynamické testování
Dynamické testování je metoda testování softwaru používaná k testování dynamického chování softwarového kódu. Hlavním účelem dynamického testování je ...
testování jednotky
UNIT TESTING je typ testování softwaru, při kterém se testují jednotlivé jednotky nebo komponenty softwaru. Účelem je ověřit, že každá jednotka softwa...
rozdíl mezi laděním a testováním jednotek
Hlavním cílem testování je najít chyby a chyby v aplikaci, které vývojář zmeškal během testování jednotky. Na druhou stranu hlavním cílem ladění je na...
testování a ladění v hindštině
Co je testování a ladění?Jaký je rozdíl mezi testerem a debuggerem?Jaký je účel ladění?Co je testování v jazyce C.?Jaké jsou typy testování?Co jsou st...
typy testování
Jaké jsou různé typy testování?Testování přístupnosti.Přejímací testování.Testování černé skříňky.End-to-end testování.Funkční testování.Interaktivní ...
co je testování jednotky
Co je testování jednotky jednoduchými slovy?Co je testování jednotky s příkladem?Jaký je účel testování jednotky?Co je to jednotkový test ve vzděláván...
test jednotky vs test integrace
Testování jednotek znamená testování jednotlivých modulů aplikace v izolaci (bez jakékoli interakce se závislostmi), aby se potvrdilo, že kód dělá věc...
Jaký je rozdíl mezi manuálním testováním a automatickým testováním
Při manuálním testování provádí člověk testy krok za krokem bez testovacích skriptů. V automatizovaném testování se testy provádějí bez lidské pomoci,...
Jaký je rozdíl mezi testováním systému a testováním integrace systému
Testování systému je úroveň testování, kde je aplikace jako celek testována z hlediska souladu s funkčními a nefunkčními požadavky. Zatímco při testov...