Testament

Nový zákon vs. Starý zákon
Křesťanská Bible má dvě části, Starý zákon a Nový zákon. Starý zákon je původní hebrejská Bible, posvátná písma židovské víry, napsaná v různých dobác...
Rozdíl mezi starým a novým zákonem
Starý zákon je původní hebrejská Bible, posvátná písma židovské víry, napsaná v různých dobách mezi lety 1200 a 165 před naším letopočtem. Knihy Novéh...
Rozdíl mezi starým a novým zákonem
Starý zákon je původní hebrejská Bible, posvátná písma židovské víry, napsaná v různých dobách mezi lety 1200 a 165 před naším letopočtem. Knihy Novéh...
rozdíl mezi svobodou starého a nového zákona
Jaký je rozdíl mezi Starým a Novým zákonem?Co říká Nový zákon o svobodě?Proč se tomu říká Starý a Nový zákon?Kdo rozdělil Bibli na Starý a Nový zákon?...
rozpory starý zákon vs. nový zákon
Jak se Starý zákon liší od Nového zákona?Proč je Bible v rozporu?Jaké jsou 4 kategorie Starého zákona?Zmiňuje se Starý zákon o Ježíši??Kdo rozdělil Bi...
co jsem se dozvěděl o starém a novém zákoně
Co se učíme ze Starého zákona?Jaký je hlavní rozdíl mezi starým a novým zákonem?Jaký je účel Starého zákona?Věří křesťané ve Starý zákon??Co znamená s...
co chci vědět o starém a novém zákoně
Nový zákon se více zaměřuje na život a učení Ježíše a křesťanské církve. Starý zákon vysvětluje historii stvoření světa, exodus izraelitů a deset přik...
rozdíl mezi starým a novým zákonem zákona
Jaký je rozdíl mezi starým zákonem a novým zákonem v Bibli?Jaký je hlavní rozdíl mezi starým a novým zákonem?Co říká Ježíš na starozákonní zákony?Jaký...
starý zákon vs nový zákon bůh
Mění Bůh ze starého na nový zákon?Jaký je rozdíl mezi Starým a Novým zákonem?Kdo je Bůh Starého zákona?Jaký je Bůh ve Starém zákoně?Kolik let mezi Sta...