Následně

Rozdíl mezi následně a následně
„Následně“ používáme k diskusi o důvodu, proč se něco stalo. „Následně“ používáme k diskusi o pořadí, v jakém se události odehrály.Jak použijete násle...