Předmět

Co je předmětový doplněk
Jaký je příklad doplňku předmětu?Jak identifikujete doplněk subjektu?Jaký je příklad doplňku?Jaké jsou typy doplňků předmětů?Co je doplněk v gramatice...
Rozdíl mezi doplňkem a doplňkem
Doplněk je slovo nebo sada slov, která mění předmět, sloveso nebo předmět. Doplněk je slovo nebo sada slov, která mohou poskytnout další informace o f...
předmětové a predikátové příklady
OdpovědiSlunce (subjekt) / jasně svítilo (predikát).Psi (subjekt) / hlasitě štěkali (predikát).Hezká dívka (subjekt) / měla na sobě modré šaty (predik...
předmětové a predikátové věty
Předmětem věty je to, o čem (nebo o kom) věta jde. Ve větě „Kočka spí na slunci“ je předmětem kočka. Predikát je část věty nebo věty, která říká, co s...
typy předmětu a predikátu
Každá úplná věta obsahuje dvě části: předmět a predikát. Subjekt je to, o čem (nebo o kom) věta jde, zatímco predikát nám o předmětu něco říká. V násl...
funkce subjektu a predikátu
Subjekt je podstatná nebo zájmenová část věty a predikát je slovesná část, kterou subjekt provádí.Jaký je význam osvojení předmětu a predikátu?Jaký je...
předmět predikátu
Subjekt, predikát a objekty jsou tři různé komponenty při členění věty. Subjektem je věta „kdo“ nebo „co“, predikátem je sloveso a předmětem je jakéko...
Pravidla v dohodě o předmětu slovesa
Pravidla dohody předmět-slovesoPokud je předmět jednotného čísla, musí být sloveso také jednotné číslo. ... Pokud je předmět množného čísla, musí být ...
Jak najít předmět věty
Předmětem věty je osoba, místo, věc nebo myšlenka, která něco dělá nebo je. Pokud najdete sloveso, můžete najít předmět věty. Položte otázku: „Kdo neb...