Zdůraznil

existují pouze možné kombinace zdůrazněných a nepřízvučných slabik
Jak se nazývá vzor stresovaných a nepřízvučných slabik?Musí mít jambický pentametr 10 slabik?Která noha je tvořena dvěma nepřízvučnými slabikami, po n...