Strávil

Rozdíl mezi utracenými a utracenými
Útrata je nepravidelné sloveso, které znamená použít peníze na zaplacení něčeho nebo na čas konkrétním způsobem nebo na určitém místě. Utratil je minu...
Rozdíl mezi výdaji a výdaji
Výdaje jsou přítomný čas. Takže teď děláte něco, v současnosti. Utratil je minulý čas. Takže je to něco, co jste v minulosti udělali.Jen jsem utratil ...