Solventní

Rozdíl mezi rozpouštědlem a solutem
Když se jedna látka rozpustí v druhou, vytvoří se roztok. Roztok je homogenní směs sestávající z rozpuštěné látky rozpuštěné v rozpouštědle. Rozpuštěn...