Platební schopnost

Rozdíl mezi likviditou a solventností
Solventnost označuje schopnost podniku dostát svým dlouhodobým finančním závazkům. Likvidita označuje schopnost podniku platit krátkodobé závazky - te...