Software

Hardware vs. software
Počítačový hardware je jakékoli fyzické zařízení používané ve vašem zařízení nebo s ním, zatímco software je soubor kódů nainstalovaných na pevný disk...
Rozdíl mezi systémovým a aplikačním softwarem
Systémový software je určen ke správě systémových prostředků. Slouží jako platforma pro spouštění aplikačního softwaru. Aplikační software pomáhá prov...
Jaký je rozdíl mezi softwarovým designem a softwarovou architekturou
Softwarová architektura je na vyšší úrovni abstrakce než softwarový design. Softwarová architektura se zabývá problémy mimo datové struktury a algorit...
Rozdíl mezi hardwarem a softwarem
Počítačový hardware je jakékoli fyzické zařízení používané ve vašem zařízení nebo s ním, zatímco software je soubor kódů nainstalovaných na pevný disk...
jaký je rozdíl mezi sdlc a stlc a za čím stojí
Životní cyklus vývoje softwaru (SDLC) je sled různých činností prováděných během procesu vývoje softwaru. Životní cyklus testování softwaru (STLC) je ...
Rozdíl mezi operačním systémem a aplikačním softwarem
Operační systém je systémový software, který spravuje počítačový hardware a softwarové prostředky a poskytuje běžné služby pro počítačové programy. Ap...
Svobodný software vs. freeware
Svobodný software je software, který lze bez omezení používat, studovat a upravovat a který lze bez omezení kopírovat a redistribuovat v upravené nebo...
Rozdíl mezi vývojářem a programátorem
Stručně řečeno, základním rozdílem mezi vývojářem a programátorem je rozsah jejich práce. Vývojáři jsou více zapojeni a lépe chápou celý rozsah projek...
Rozdíl mezi API a SDK
Když vývojář používá SDK k vytváření systémů a vývoji aplikací, musí tyto aplikace komunikovat s jinými aplikacemi. ... Skutečný rozdíl je v tom, že A...