Sigma

Rozdíl mezi Lean a Six Sigma
Štíhlá výroba je systematický způsob eliminace odpadu a vytváření toku ve výrobním procesu, zatímco Six Sigma je sada technik, které se snaží výrazně ...
Rozdíl mezi Sigma a Pi Bond
Sigma vazba je chemická vazba vytvořená lineárním nebo koaxiálním překrytím atomových orbitalů dvou atomů. Pi vazba je typ kovalentní vazby, která exi...
přístup šesti sigma
Six Sigma je metoda, která poskytuje organizacím nástroje pro zlepšení schopnosti jejich obchodních procesů. Toto zvýšení výkonu a snížení variace pro...
štíhlá certifikace
Lean Certification je špičkový program, který poskytuje jednotlivcům, společnostem a pedagogům komplexní a efektivní plán pro profesionální rozvoj a r...
šest sigma pásů
Jaké je pořadí pásů Six Sigma?Jaký je první Six Sigma Belt?Kolik pásů je v Lean Six Sigma?Co to znamená být Six Sigma Green Belt?Můžete jít rovnou na ...
štíhlé žluté pásmo šesti sigma
Co je žlutý pás Lean Six Sigma?Stojí Lean Six Sigma Yellow Belt za to?Co učí Six Sigma Yellow Belt?Jak dlouho trvá získání žlutého pásu v Six Sigma?Vy...
Rozdíl mezi MSOC a Six Sigma
Six Sigma byl vyvinut a představen společností Motorola v USA v roce 1986, zatímco MSOC byl vyvinut a zaveden společností BellSouth v roce 2004. 2. Hl...
Rozdíl mezi TQM a Six Sigma
Základním rozdílem mezi Six Sigma a TQM je přístup. Zatímco TQM pohlíží na kvalitu jako na soulad s interními požadavky, Six Sigma se zaměřuje na zlep...
Rozdíl mezi Six Sigma a Lean Six Sigma
Primárním rozdílem mezi Lean a Six Sigma je, že Lean je méně zaměřen výhradně na výrobu, ale často formuje všechny aspekty podnikání. Lean Six Sigma k...