Smyslové

Rozdíl mezi senzorickými a motorickými neurony
Hlavním rozdílem mezi senzorickým a motorickým neuronem je jejich funkce a struktura. Oba tyto neurony umožňují centrálnímu nervovému systému koordino...
rozdíl mezi senzorickým neuronem a motorickým neuronem
Senzorické neurony přenášejí smyslové impulsy ze smyslových orgánů do centrálního nervového systému, zatímco motorické neurony přenášejí motorické imp...
smyslové neurony
Senzorické neurony jsou nervové buňky, které se aktivují smyslovým vstupem z prostředí - například když se dotknete horkého povrchu konečky prstů, smy...
vysvětlete rozdíl mezi smyslovými a motorickými nervy
Hlavním rozdílem mezi senzorickým a motorickým neuronem je jejich funkce a struktura. Oba tyto neurony umožňují centrálnímu nervovému systému koordino...
Rozdíl mezi autismem a poruchou smyslového zpracování (SPD)
Děti s autismem mají narušení mozkové konektivity podél sociálních a emočních cest, zatímco u dětí s SPD jsou tyto cesty neporušené. Děti s SPD mívají...
Rozdíl mezi SPD a autismem
Děti s autismem mají narušení mozkové konektivity podél sociálních a emočních cest, zatímco u dětí s SPD jsou tyto cesty neporušené. Děti s SPD mívají...
Rozdíl mezi motorickým a senzorickým homunculusem
Motorický homunculus je topografické znázornění částí těla a jeho korespondentů podél precentrálního gyrusu čelního laloku. Zatímco senzorický homuncu...
Rozdíl mezi senzorickými a motorickými nervy
Nerv obsahuje svazky nervových vláken, buď axony nebo dendrity, obklopené pojivovou tkání. Senzorické nervy obsahují pouze aferentní vlákna, dlouhé de...