Sektor

Rozdíl mezi veřejným a soukromým sektorem
Veřejný sektor označuje část celkové ekonomiky země, kterou kontroluje vláda nebo různé vládní orgány. Soukromý sektor označuje část celkové ekonomiky...
Rozdíl mezi organizovaným a neorganizovaným sektorem
Organizovaný sektor je sektor, ve kterém jsou pracovní podmínky pevné a pravidelné a zaměstnanci dostanou jistotu práce. Neorganizovaný sektor je sekt...
Rozdíl mezi průmyslem a odvětvím
Průmysl označuje mnohem specifičtější skupinu společností nebo podniků, zatímco pojem sektor popisuje velkou část ekonomiky. Pojmy průmysl a odvětví s...
podnikatelské sektory
SektorPrimární sektor: Tento sektor se zabývá těžbou a těžbou přírodních zdrojů, jako je zemědělství a těžba.Sekundární sektor: Tento sektor zahrnuje ...
Rozdíl mezi trhem a průmyslem
Význam - průmysl představuje velké množství společností, které vyrábějí určitý produkt nebo poskytují konkrétní službu, zatímco trh je místem, kde se ...
Rozdíl mezi veřejným a soukromým sektorem
Stručně řečeno, veřejný sektor je do značné míry řízen vládou, zatímco soukromý sektor je veden jednotlivci. Soukromý sektor označuje jakýkoli podnik ...