Uložit

Rozdíl mezi Uložit a Uložit jako
Výběr možnosti „Uložit“ jednoduše uloží vaši práci aktualizací poslední uložené verze souboru tak, aby odpovídala aktuální verzi, kterou vidíte na obr...
Rozdíl mezi bezpečným a uloženým
Slova bezpečná a bezpečná jsou často zaměňována, protože vypadají podobně. Znáš ten rozdíl? Uložit znamená zabránit poškození nebo obtížím, když je po...
stále můžete uložit soubor pomocí formátu PDF? jak?
Uložení souboru do. pdf. Klikněte na kartu Soubor. Klikněte na Uložit jako (výběrem Uložit jako zachováte původní verzi a umožní vám uložit další kopi...