Odbyt

Rozdíl mezi manažerem prodeje a marketingu
Vedoucími prodeje jsou osoby odpovědné za prodejní výkon společnosti, zatímco vedoucími marketingu jsou osoby odpovědné za marketing zboží a služeb sp...
Rozdíl mezi centrální daní z prodeje (CST) a DPH
Rozdíl mezi DPH a CST spočívá v tom, že DPH je druh nepřímé daně, která je uvalena na více fází výroby nebo distribuce, zatímco CST je nepřímá daň, kt...
Rozdíl mezi obratem a výnosy
Výnosy jsou příjmy, které společnost generuje prováděním svých obchodních aktivit prodejem zboží a služeb svým zákazníkům za určitou cenu. Obrat popis...
čistý výnos z prodeje
Čistý prodej je výsledkem hrubých výnosů minus příslušné výnosy z prodeje, povolenky a slevy. Náklady spojené s čistým prodejem ovlivní hrubý zisk spo...
čistý prodej hrubý prodej
Hrubý prodej je hodnota všech prodejních transakcí podniku za stanovené časové období, aniž by byly zohledněny jakékoli odpočty. Čisté tržby jsou hrub...
vzorec čistých tržeb
Z čeho se skládá čistý prodej? Čistý prodej se rovná hrubému prodeji minus výnosy z prodeje, povolenky a slevy. Hrubý prodej: celkový neupravený prode...
Rozdíl mezi prodejem a marketingem
Termín prodej se vztahuje na všechny činnosti, které vedou k prodeji zboží a služeb. ... A marketing je proces, jak přimět lidi, aby se zajímali o pro...
Rozdíl mezi hrubým a čistým prodejem
Rozdíl mezi hrubým prodejem a čistým prodejem Hrubý prodej představuje celkový součet prodejních transakcí v určitém časovém období pro společnost. Či...
Rozdíl mezi prodejním trychtýřem a marketingovým trychtýřem
Největší rozdíl mezi marketingovým trychtýřem a prodejním trychtýřem je v tom, že marketingový trychtýř je procedurální, zatímco trychtýř prodeje je o...