Riziko

Rozdíl mezi systematickým a nesystematickým rizikem
Systematické riziko je pravděpodobnost ztráty spojené s celým trhem nebo segmentem. Zatímco nesystematické riziko je spojeno s konkrétním průmyslovým ...
vztah mezi rizikem a nejistotou
Definice. Riziko se týká rozhodovacích situací, za nichž jsou všechny potenciální výsledky a jejich pravděpodobnost výskytu známé osobám s rozhodovací...
co je to riziko
Co je jednoduchá definice rizika?Jaké jsou 3 typy rizik?Jaký je typ rizika?Co je to riziko na příkladu?Jak identifikujete rizika?Jak popisujete rizika...
sdílení rizika a nejistoty
Co je to riziko a nejistota?Jaký je rozdíl mezi rizikem jistoty a nejistotou?Co je nejistota při hodnocení rizik?V jakém modelu existuje riziko a neji...
koncept rizika a nejistoty
Definice. Riziko se týká rozhodovacích situací, za nichž jsou všechny potenciální výsledky a jejich pravděpodobnost výskytu známé osobám s rozhodovací...
typy rizika a nejistoty
Jaké jsou 3 typy rizik?Jaké jsou typy nejistoty?Jaké jsou 5 typů rizik?Jaké jsou 4 typy rizik?Jaká je klasifikace rizika?Co je to kategorie rizika?Jak...
Rozdíl mezi obchodním a finančním rizikem
Finanční riziko se týká schopnosti společnosti řídit svůj dluh a finanční páku, zatímco obchodní riziko se týká schopnosti společnosti generovat dosta...
Rozdíl mezi inherentním rizikem a kontrolním rizikem
Vlastní rizika se vztahují k významné (materiální) nesprávnosti v důsledku opomenutí nebo chyby v účetní závěrce způsobené jinými faktory než selháním...
Rozdíl mezi emisním a rizikovým projektovým managementem
Klíčovým rozdílem je, že „problém“ již nastal a „riziko“ je potenciální problém, který se může nebo nemusí stát a může mít dopad na projekt pozitivně ...