Kosočtverec

Rozdíl mezi diamanty, kosočtvercem a lichoběžníkem
Každý tvar má čtyři strany a diamantový tvar označuje kosočtverec. Kosočtverec má stejné strany, přičemž protilehlé strany jsou navzájem rovnoběžné. L...
Rozdíl mezi obdélníkem a kosočtvercem
Kosočtverec je rovnoběžník se stejnými sousedními stranami. Čtverec je kosočtverec se čtyřmi stejnými vnitřními úhly. Obdélník je rovnoběžník se čtyřm...
Rozdíl mezi rovnoběžníkem a kosočtvercem
V kosočtverci jsou všechny čtyři strany stejné a úhlopříčky se protínají v úhlu 90 stupňů, zatímco v rovnoběžníku jsou protilehlé strany stejné a úhlo...
Rozdíl mezi čtvercem a kosočtvercem
Čtverec: Čtverec je čtyřstranný mnohoúhelník, který má všechny strany stejné délky a všechny úhly jsou rovné 90 stupňům. ... Kosočtverec: Kosočtverec ...
Rozdíl mezi kosočtvercem a rovnoběžníkem
V kosočtverci jsou všechny čtyři strany stejné a úhlopříčky se protínají v úhlu 90 stupňů, zatímco v rovnoběžníku jsou protilehlé strany stejné a úhlo...