Revize

Rozdíl mezi odvoláním a revizí
Odvolání vs. revize Rozdíl mezi opravným prostředkem a revizí spočívá v tom, že opravným prostředkem je stížnost na případ, kterému je opět věnována p...