Odkazování

Rozdíl mezi odkazy na Chicago a Harvard
Citace v textu Citace z Chicaga: Odkazování z Chicaga používá poznámky pod čarou a vysvětlivky. Harvardské odkazy: Harvardské odkazy používají citace ...