Realismus

podobnosti a rozdíly mezi realismem a naturalismem
1) Realismus se snažil být věrným znázorněním života, zatímco naturalismus byl spíše jako „kronika zoufalství“. Svým způsobem naturalismus vycházel z ...
Rozdíl mezi realismem a neorealismem
Nejvýznamnější rozdíl je mezi klasickým realismem, který klade důraz na lidské a domácí faktory, a neorealismem, který zdůrazňuje, jak struktura mezin...