Dotaz

Jaký je rozdíl mezi aktualizací a připojením dotazu
uživatel může provádět dotazy k provádění operací s daty v tabulkách databáze. Dva takové dotazy jsou aktualizační a připojovací dotaz. Hlavní rozdíl ...
Rozdíl mezi SQL a HQL
HQL (Hibernate query Language), dotazovací jazyk Hibernate je velmi podobný SQL. Nejzásadnějším rozdílem mezi HQL a SQL je však to, že je objektově or...