Kvantitativní

Rozdíl mezi kvalitativním a kvantitativním pozorováním
Kvalitativní pozorování se provádí, když k pozorování výsledků použijete své smysly. (Zrak, čich, hmat, chuť a sluch.) Kvantitativní pozorování se pro...
Rozdíl mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem
Kvantitativní výzkum se zabývá čísly a statistikou, zatímco kvalitativní výzkum se zabývá slovy a významy. Kvantitativní metody vám umožňují testovat ...
rozdíl mezi kvalitativní a kvantitativní analýzou dat
Obecně řečeno, kvantitativní analýza zahrnuje zkoumání tvrdých dat, skutečných čísel. Kvalitativní analýza je méně hmatatelná. Týká se subjektivních c...
rozdíl mezi kvalitativními a kvantitativními znaky
Kvalitativní vlastnosti jsou často ovládány jedním nebo jen několika geny, což znamená, že jsou jednoduše zděděnými vlastnostmi. Naopak, kvantitativní...
rozdíl mezi kvalitativními a kvantitativními proměnnými
Kvantitativní proměnné - proměnné, jejichž hodnoty jsou výsledkem počítání nebo měření něčeho. Kvalitativní proměnné - proměnné, které nejsou proměnný...
Rozdíl mezi kvantitativním a kvalitativním výzkumem
Kvantitativní výzkum se zabývá čísly a statistikou, zatímco kvalitativní výzkum se zabývá slovy a významy. Kvantitativní metody vám umožňují testovat ...