Vlastnosti

vlastnosti ledu a vody
Hustota ledu a vody jako funkce teploty Pevná forma většiny látek je hustší než kapalná fáze; proto se blok dané pevné látky obecně ponoří do odpovída...
Jaké jsou vlastnosti alkynů
Alkyny jsou nepolární, nenasycené uhlovodíky s fyzikálními vlastnostmi podobnými alkanům a alkenům. Alkyny se rozpouštějí v organických rozpouštědlech...