Příspěvek datován

datum platnosti šeku
Zatímco šeky s datem po datu jsou datovány v takové formě, že je lze v budoucnu inkasovat pouze. Po třech měsících od data vystavení jsou šeky zastara...