Portmanteau

Co znamená Portmanteau
Co znamená portmanteau v angličtině?Je portmanteau francouzské slovo?Proč se tomu říká portmanteau?Kdo vynalezl slovo portmanteau?Je snídaně portmante...
příklady portmanteau
Běžné příklady Portmanteauvzdělání + zábava = zábavná zábava.fan + magazine = fanzine.cyberspace + magazine = cyberzine.Oxford + Cambridge = Oxbridge....
význam portmanteau
Jaký je příklad portmanteau?Je portmanteau francouzské slovo?Proč se tomu říká portmanteau?Kdo vymyslel portmanteau slova?Je snídaně portmanteau?Jsou ...
portmanteau slova
Portmanteau slovo, také nazývané směs, slovo, které je výsledkem smíchání dvou nebo více slov nebo částí slov tak, že portmanteau slovo vyjadřuje urči...
portmanteau v lingvistice
Co je portmanteau v lingvistice?Jaký je příklad portmanteau?Co je to portmanteau morph?Kdo vymyslel portmanteau slova?Je snídaně portmanteau?Je chortl...
význam slova portmanteau
Portmanteau slovo, také nazývané směs, slovo, které je výsledkem smíchání dvou nebo více slov nebo částí slov tak, že portmanteau slovo vyjadřuje urči...
generátor portmanteau
Jaké jsou některé příklady portmanteau?Jak si uděláte portmanteau?Je portmanteau portmanteau?Co jsou dvě slova dohromady?Je snídaně portmanteau?Je Han...