Slib

Rozdíl mezi zástavou a hypotékou
V zástavě dochází k převodu vlastnictví aktiva, v případě hypotéky však vlastnictví spočívá pouze na dlužníkovi. Smluvní strany zástavy jsou zastavite...
Rozdíl mezi složením a zástavou
Kauce je převod nebo dodání movitého zboží / majetku z jedné strany / osoby na jinou osobu / stranu za jakýmkoli konkrétním úkolem nebo službou nebo p...
Rozdíl mezi zástavním právem a zástavou
Zástavní právo je právem věřitele ponechat si majetek patřící dlužníkovi, dokud nebude splacen dluh, který mu náleží. Závazek nastává, když je zboží d...
Rozdíl mezi poplatkem, hypotékou a zástavou
Stručně řečeno, hypotéka je termín, který se používá pro dlouhodobý majetek, jako jsou pozemky, budovy, byty atd. Když zastavíte své akcie, zůstanou v...