Plankton

Rozdíl mezi Planktonem a Nektonem
Plankton a nekton jsou dva typy mořských vodních organismů. Hlavní rozdíl mezi planktonem a nektonem spočívá v tom, že plankton jsou pasivní plavci, k...
plankton spoléhat na co pro pohyb?
Většina fytoplanktonu je nadnášená a vznáší se v horní části oceánu, kde do vody proniká sluneční světlo. ... Dinoflageláty používají k pohybu ve vodě...
definice planktonu
Plankton jsou mořští tuláci - organismy nesené přílivy a proudy. ... Plankton je obvykle mikroskopický, často menší než jeden palec, ale zahrnuje i vě...
příklady planktonu
Příkladem permanentního planktonu (holoplanktonu) je zooplankton, jako jsou buchanky, rotifery, tintinnidy a larvy. Korýši jsou nejdůležitějšími členy...
Rozdíl mezi Nektonem a Planktonem a Benthosem
Jaký je rozdíl mezi Nekton Plankton a Benthos? Nekton žije ve vodním sloupci, zatímco plankton žije blíže k vodní hladině. Na rozdíl od nektonu a plan...