Fráze - Strana 2

Rozdíl mezi předložkovou frází a příslovkovou frází
Prepoziční fráze je fráze, která obsahuje předložku a její předmět, zatímco příslovková fráze je fráze, která funguje jako příslovce ve větě. Předložk...
Rozdíl mezi podstatnou a přídavnou frází
Podstatná fráze je fráze, která funguje jako podstatné jméno, zatímco adjektivní fráze je fráze, která funguje jako adjektivum. Tak adjektivní fráze m...
Rozdíl mezi větou a větou
Klauzule je skupina slov s jednotkou předmětu-slovesa; 2. skupina slov obsahuje jednotku subjektu-sloveso, po které autobus jede, takže jde o klauzuli...