Fráze

Co je příslovcová fráze
Co je příslovcová fráze a příklad?Jak poznáte frázi příslovce?Co je příslovce, uveďte 5 příkladů?Co je 5 příkladů frází?Jak identifikujete adjektivní ...
Co je slovesná fráze
Co je slovesná fráze a příklady?Co je slovesná fráze v angličtině?Co je slovesná fráze v příkladech vět?Jak poznáte slovesnou frázi?Co je to sloveso, ...
předložková fráze
Co je příklad předložkové fráze?Co je 10 předložkových frází?Co je 5 příkladů předložek?Jak identifikujete předložkovou frázi?Co je 5 příkladů frází?C...
gramatická příslovná fráze
Příslovková fráze je skupina slov, která upřesňují význam slovesa, přídavného jména nebo příslovce. Podobně jako příslovce, příslovkové fráze upravují...
tak a takové příklady
Jedl jsem tolik. Snědl jsem tolik dortu. Měl jich tolik. Měl tolik knih....Tak a takByla tak krásná (= byla velmi krásná).Běžel tak rychle (= běžel ve...
Rozdíl mezi frází a větou
Fráze a věty jsou stavebními kameny vět. Fráze jsou skupiny slov, která fungují jako část řeči, ale nemohou zůstat samostatně jako věta. ... Věta vyja...
Co je předložková fráze?
Co je příkladem předložkové fráze?Co je předložková fráze, uveďte 5 příkladů?Jak identifikujete předložkovou frázi?Co je předložková fráze ve větě?Co ...
Rozdíl mezi frází a klauzí
DEFINICE klauzule a fráze: Klauzule je skupina slov s jednotkou slovesa subjektu; 2. skupina slov obsahuje jednotku subjektu-sloveso, po které autobus...
Co je to účastnická fráze
Příčesková fráze je skupina slov obsahujících příčestí, modifikátory a fráze zájmena nebo podstatného jména. Zájmeno / podstatné jméno bude působit ja...