Blahosklonný

Rozdíl mezi blahosklonným a patronujícím
Blahosklonný - „mít nebo projevovat pocit povýšené nadřazenosti.“ Patronování - „zjevně laskavý nebo ochotný, ale zradící pocit nadřazenosti; povýšený...