Patogeny

příklady patogenity
Lidský patogen je schopen způsobit onemocnění u lidí. Mezi běžné příklady patogenních organismů patří specifické kmeny bakterií jako Salmonella, Liste...
rozdíl mezi vektorem a patogenem
Jak se patogeny liší od vektorů?Jaký je rozdíl mezi patogeny a parazity?Jaký je rozdíl mezi patogenem a virem?Nosí vektory patogeny?Může být člověk ve...