Patent - Strana 2

Rozdíl mezi patentem a ochrannou známkou
Patenty brání ostatním ve vytváření nebo prodeji vynálezu, ale ochranné známky chrání slova, fráze, symboly, loga nebo jiná zařízení používaná k ident...
Rozdíl mezi užitným a designovým patentem
Obecně lze říci, že „užitný patent“ chrání způsob, jakým je výrobek používán a funguje (35 U.S.C. 101), zatímco „designový patent“ chrání způsob, jaký...
odlišit ochrannou známku od autorského práva a patentu
Rozdíl mezi ochrannými známkami, autorskými právy a patenty souvisí s tím, jak vynálezci a umělci vytvářejí nové nápady, a ochranná známka souvisí s p...