Onkogeny

Jak se proto onkogeny stávají onkogeny
Odpověď je jednoduchá: Onkogeny vznikají v důsledku mutací, které zvyšují úroveň exprese nebo aktivitu protoonkogenu. Základní genetické mechanismy sp...
Rozdíl mezi geny potlačujícími nádory a proto onkogeny
Důležitým rozdílem mezi onkogeny a nádorovými supresorovými geny je to, že onkogeny jsou výsledkem aktivace (zapnutí) protoonkogenů, ale nádorové supr...
Rozdíl mezi onkogeny a proto onkogeny
Protoonkogeny jsou normální geny, které pomáhají buňkám růst. Onkogen je jakýkoli gen způsobující rakovinu. ... Protože protoonkogeny se účastní proce...