Nabídka

Rozdíl mezi nabídkou a pozvánkou na nabídku (zacházet)
Nabídku lze definovat jako prohlášení, které vyjadřuje přání uzavřít smlouvu za určitých podmínek a být právně vázán těmito podmínkami. Na druhou stra...
Rozdíly mezi jmenovacími a nabídkovými dopisy
Hlavní rozdíl mezi jmenovacími dopisy je ten, který je nabídnut až po ukončení řízení nabídkovým dopisem. A tento nabídkový dopis je pouze popisem nab...
Rozdíl mezi nabídkou a pozvánkou
Rozdíl mezi nabídkou a výzvou k nabídce (zacházet) ... V nabídce je záměr uzavřít smlouvu, stranu, uzavřít ji, a tím je jisté. Na druhou stranu je výz...