Kandidát

Rozdíl mezi nominovaným a právním dědicem
Rozdíly mezi kandidátem a zákonným dědicem Jednoduše řečeno, kandidátem je někdo, kdo obdrží majetek po smrti vlastníka / držitele. Zákonným dědicem s...
Rozdíl mezi nominací a přiřazením
Nominace a přiřazení slouží různým účelům. Nominace chrání zájmy pojištěného i pojistitele při nabízení pojistných plnění v rámci pojistného životního...
přiřazení nominací bude příkladem
Co je nominace a přiřazení?Jaký je rozdíl mezi kandidátem a nabyvatelem?Jak probíhá nominace v pojišťovnictví?Jaké jsou dva typy úkolů?Co je to úkol?L...