Dusíkatý

Rozdíl mezi nukleotidy a nukleosidy
Hlavní rozdíl spočívá v jejich molekulárním složení, protože nukleosidy obsahují pouze cukr a zásadu, zatímco nukleotidy obsahují také cukr, zásadu a ...
dusíkaté báze
Dusíkatá báze: Molekula, která obsahuje dusík a má chemické vlastnosti báze. Dusíkatými bázemi v DNA jsou adenin (A), guanin (G), thymin (T) a cytosin...