Neutrony

Rozdíl mezi protony, neutrony a elektrony
Jak je shrnuto v tabulce 2.1, protony jsou kladně nabité, neutrony nejsou nabity a elektrony jsou záporně nabité. Záporný náboj jednoho elektronu vyva...