Nephridia

rozdíl mezi septálním nefridiem a faryngeálním nefridiem
Volné aminokyseliny se nevylučují, ale v moči se vyskytují stopy kreatininu....Kompletní odpověď krok za krokem:Septální nefridieHltanové nephridiumNe...
septální nefridie a faryngeální nefridie
Nephridia volně visí uvnitř coelom a jsou připojeny pouze svými koncovými kanály. Chomáče faryngeálních nefridií také obsahují krevní žlázy a dodávají...