Neodarwinismus

Jaký je rozdíl mezi darwinismem a neo darwinismem
Hlavní rozdíl mezi darwinismem a neo darwinismem spočívá v tom, že darwinismus popisuje, že příznivé fenotypové variace, které jsou dědičné, jsou hybn...