Pohyb

Co je Newtonův první zákon pohybu
Newtonův první zákon stanoví, že pokud je těleso v klidu nebo se pohybuje konstantní rychlostí v přímce, zůstane v klidu nebo se pohybuje v přímém smě...
Co je Newtonův druhý zákon pohybu
Jaký je druhý Newtonův zákon pohybu jednoduše?Jaký je druhý Newtonův pohybový zákon??Jaký je druhý Newtonův zákon pohybové třídy 11?Jaký je druhý Newt...
Rozdíl mezi kinematikou a dynamikou
Pohybové studie byly tradičně rozděleny do dvou kategorií: kinematika a dynamika. Kinematika je studium pohybu bez ohledu na síly, které jej způsobují...
Rozdíl mezi oscilací, vibracemi a jednoduchým harmonickým pohybem
Vibrace je obecně jakýkoli pohyb, který se kroutí tam a zpět. ... Simple Harmonic Motion (SHM) je velmi specifický druh oscilačního pohybu. Jedná se o...
Rozdíl mezi molekulárním pohybem a difúzí
Hlavní rozdíl mezi molekulárním pohybem a difúzí spočívá v tom, že molekulárním pohybem je pohyb molekul v látce sem a tam bez jakéhokoli vnějšího vli...
Rozdíl mezi jednoduchým harmonickým pohybem a periodickým pohybem
Rozdíl mezi periodickým a jednoduchým harmonickým pohybem V pravidelném pohybu může nebo nemusí být posunutí předmětu ve směru obnovovací síly. V jedn...
Rozdíl mezi kruhovým pohybem a rotačním pohybem
V kruhovém pohybu se objekt pohybuje pouze v kruhu. Například umělé satelity obíhající kolem Země ve stálé výšce. Při rotačním pohybu se objekt otáčí ...
Rozdíl mezi Wii a Wii Motion Plus
Jediným rozdílem je přidání nových, přesnějších senzorů. Pokud vaše hra nevyžaduje nebo není vylepšena technologií MotionPlus (což není vysoké procent...
Rozdíl mezi kinetikou a kinematikou
Kinetika je zaměřena na pochopení příčiny různých typů pohybů objektu, jako je rotační pohyb, při kterém objekt zažívá sílu nebo točivý moment. Kinema...