Monolog

Jak napsat monolog
4 tipy pro psaní silného monologuMějte to stručné. Monology nejsou něco, co se používá k vyplnění času ve skriptu - takže při psaní monologu jej udržu...
Rozdíl mezi monologem a dialogem
Monolog je obvykle zdlouhavý projev, který řekne jedna osoba během rozhovoru; Absence interakce. V práci to je, když s vámi někdo mluví. Naproti tomu ...