Modální

Rozdíl mezi modálními a pomocnými slovesy
Modální slovesa označují možnost, pravděpodobnost, schopnost, povolení, povinnost, nutnost atd. Pomocná slovesa označují čas, náladu, gramatický aspek...
Co jsou modální slovesa
Co jsou modální slovesa s příklady?Jaké jsou 4 typy modálů?Co je 9 modálních sloves?Co je 13 modálních sloves?Co je 10 modálů?Jaký je příklad modální?...