Metabolické

Rozdíl mezi BMR a RMR
Bazální metabolismus (BMR) se často používá zaměnitelně s klidovým metabolismem (RMR). Zatímco BMR je minimální počet kalorií potřebných pro základní ...
Rozdíl mezi metabolickou a respirační kyselinou
Acidóza je způsobena nadprodukcí kyseliny, která se hromadí v krvi, nebo nadměrnou ztrátou hydrogenuhličitanu z krve (metabolická acidóza), nebo hroma...
klidová kalkulačka metabolické rychlosti
Jak vypočítáte klidovou rychlost metabolismu?Jaká je průměrná klidová rychlost metabolismu?Jaký je nejlepší vzorec BMR?Jak vypočítáte BMR, abyste zhub...
rozdíly v bazálním metabolismu
Základní rychlost metabolismu se u jednotlivců liší. ... Rozdíly v BMR byly pozorovány při srovnání subjektů se stejnou hmotou štíhlé těla. V jedné st...
acidóza a alkalóza ppt
Co je to acidóza a alkalóza?Jak je diagnostikována acidóza a alkalóza?Jaká je léčba alkalózy a acidózy?Což je horší acidóza nebo alkalóza?Jaká je běžn...