Označení

Jaký je rozdíl mezi značkovacím jazykem a programovacím jazykem
K řízení prezentace dat se používá značkovací jazyk, například „představují tato uživatelská jména jako seznam odrážek nebo jako tabulku“. ... K trans...
Rozdíl mezi SGML
Jaký je rozdíl mezi SGML a HTML?Jaký je rozdíl mezi SGML a XML?Co znamená SGML?Proč se SGML nepoužívá na webu?Co je příklad DTD?Je HTML XML?Je XML nad...
Rozdíl mezi SGML a XML
SGML je složitá sada pravidel, která definují struktury dokumentů. XML je podmnožina SGML, která dělá to samé a používá méně pravidel. Protože XML je ...