Okraj

Rozdíl mezi Margin a Markup
Rozdíl mezi marží a přirážkou spočívá v tom, že marže odkazuje na tržby minus náklady na prodané zboží (COGS), zatímco přirážka odkazuje na částku, o ...
výpočet marže
Jak vypočítat ziskovou maržiZjistěte své COGS (náklady na prodané zboží). ... Zjistěte si svůj příjem (za kolik toto zboží prodáte, například 50 $).Vy...
Rozdíl mezi polstrováním a okrajem
V CSS je okraj prostor kolem ohraničení prvku, zatímco výplň je prostor mezi ohraničením prvku a obsahem prvku. Jinak řečeno, vlastnost margin řídí pr...
Rozdíl mezi příspěvkovou marží a hrubou marží
Hrubá marže je množství peněz, které zbylo po odečtení přímých nákladů, zatímco marže příspěvku měří ziskovost jednotlivých produktů. Hrubá marže zahr...
Rozdíl mezi bodem zlomu a bezpečnou hranicí
Bod zvratu (BEP) je úroveň prodeje, kde se součet fixních a variabilních nákladů rovná celkovým výnosům. Jinými slovy, zlomovým bodem je úroveň, kdy s...