Makromolekuly

Rozdíl mezi polymerem a makromolekulou
Polymery jsou makromolekuly, ale ne všechny makromolekuly jsou polymery. Hlavní rozdíl mezi polymerem a makromolekulou spočívá v tom, že polymery obsa...